U komt niet in aanmerking

U voldoet niet aan de voorwaarden. U kunt geen doorstroomvoorrang aanvragen.

Helaas

U komt niet in aanmerking voor doorstroomvoorrang, omdat uw woning niet beschikbaar komt voor een nieuwe huurder. De woningcorporaties willen bereiken dat er doorstroming plaatsvindt binnen het woningbezit, dus dat er een andere woningzoekende blij gemaakt kan worden met uw woning als u verhuist.
Als uw woning niet beschikbaar komt voor een nieuwe huurder komt u niet in aanmerking voor voorrang.

Naar de homepage