Nieuws

Laatste nieuws

Nieuwe regels woonruimteverdeling

27-06-2019

SVNK werkt met een huisvestingsverordening. Een huisvestingsverordening zijn de regels van de gemeente waarin is afgesproken hoe de sociale huurwoningen in de gemeente worden verdeeld. Per 1 juli vervalt de huidige huisvestingsverordening en zijn de regels opnieuw vastgesteld voor de verdeling van de woningen. De regels blijven over het algemeen gelijk, maar er zijn ook enkele wijzigingen.

Wij hebben een overzicht gemaakt van alle wijzigingen:

De volgorde van de urgentie is gewijzigd
Sommige woningzoekenden hebben recht op voorrang (urgentie). De volgorde van deze voorrang is gewijzigd:

  • als eerste komen de woningzoekenden uit de tijdelijke opvang;
  • daarna de sociaal medische urgenten;
  • daarna de herstructureringsurgenten (dit zijn woningzoekenden waarvan de huidige woning wordt gesloopt).

Voorrang voor jongeren tot 23 jaar
Vanaf 1 juli kunnen corporaties woningen aanbieden met voorrang aan jongeren die nog geen 23 jaar zijn. De huurprijs van deze woningen is niet hoger dan € 424,44, waardoor zij recht hebben op huurtoeslag. Er wordt een speciaal huurcontract afgesloten. Hierin staat dat de jongere de inschrijftijd behoudt en dat hij 5 jaar mag blijven wonen in de woning. Daarna moet hij weer doorverhuizen zodat de woning weer beschikbaar komt voor een nieuwe jongere. 

Spoedzoekers
Om woningzoekenden met een korte inschrijftijd toch een kans te geven, worden enkele woningen via loting aangeboden. Dit is een tijdelijke mogelijkheid en wordt voor 1 jaar ingezet. Na 1 jaar wordt bepaald of deze mogelijkheid wordt uitgebreid met meer woningen of dat het wordt afgeschaft. Klik hier voor meer informatie over loting.

Voorrang voor grote gezinnen wordt afgeschaft
Op dit moment krijgen grote gezinnen voorrang bij grote woningen. Per 1 juli wordt dit afgeschaft en is er dus geen voorrang meer voor grote gezinnen. De eenoudergezinnen hebben voor deze voorrang een extra gezinslid bij hun inschrijving mogen zetten. Vanaf 1 juli mag dat ook niet meer en wordt iedereen gevraagd om het extra gezinslid weer te verwijderen.  
 

Laatste nieuws

Vraag over betalingen

Heeft u vragen over de betaling van uw inschrijfgeld of verlenging?
Neem dan contact op via:

Contactformulier betaling

Vraag aan SVNK

Heeft u vragen over uw inschrijving of deze website?
Neem dan contact op met SVNK via:

Contactformulier algemeen

Dit contactformulier is niet bedoeld voor het doorgeven van wijzigingen aan uw inschrijving of voor vragen over (geadverteerde) woningen. Bij deze vragen neemt u rechtstreeks contact op met de corporatie die in de woningadvertentie staat vermeld. De contactgegevens kunt u vinden via onderstaande link:

Deelnemende corporaties

Niet tevreden of suggestie?

Bent u niet tevreden of heeft u een goed idee hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren?

Meld uw suggestie