Heeft u een vraag? Zoek eenvoudig het antwoord door bovenin het scherm op het vergrootglas te klikken en het onderwerp van uw vraag in te geven. Ook kunt u naar het onderwerp van uw vraag gaan door onderstaande knoppen.

Hoe is de huurprijs opgebouwd?

De huurprijs is als volgt opgebouwd:

  • Bruto huur: het maandelijkse totaalbedrag.
  • Netto of kale huur: het huurbedrag zonder de servicekosten.
  • Servicekosten: de maandelijkse vaste kosten voor (gemeenschappelijke) voorzieningen in appartementengebouwen, zoals bijvoorbeeld schoonmaak en elektragebruik van de gemeenschappelijke ruimten(welke servicekosten worden berekend hangt af van het soort woning).
  • Subsidiabele servicekosten: het deel van de servicekosten dat u mag opgeven bij de Belastingdienst voor de huurtoeslag.
  • Rekenhuur of subsidiabele huur: netto huur plus subsidiabele servicekosten, op basis hiervan wordt de huurtoeslag berekend. Huurtoeslag wordt berekend op basis van de rekenhuur. Niet alle servicekosten mogen meegerekend worden voor de huurtoeslag. Meer informatie hierover staat op www.toeslagen.nl

Let op: de huurprijzen zijn exclusief gas, water en elektra. Soms is er een voorschot voor de stookkosten opgenomen in de servicekosten, dit staat dan vermeld in de advertentietekst.