Heeft u een vraag? Zoek eenvoudig het antwoord door bovenin het scherm op het vergrootglas te klikken en het onderwerp van uw vraag in te geven. Ook kunt u naar het onderwerp van uw vraag gaan door onderstaande knoppen.

Hoe bouw ik inschrijftijd op?

Hoe bouw ik inschrijftijd op?

Uw inschrijftijd gaat in op het moment dat u bent ingeschreven als woningzoekende bij SVNK en u het inschrijfgeld € 7,50 hebt betaald. Daarna kost de jaarlijkse verlenging € 7,50. Hierdoor blijft u ingeschreven en kunt u reageren op het aanbod.

Bij het toewijzen van een sociale huurwoning gaat degene met een actieve inschrijving met de langste inschrijftijd voor. Wij kijken niet naar uw huidige woonduur. Er is geen verschil tussen woningzoekenden die wel of niet een (huur)woning achterlaten. Ook maakt het niet uit hoe vaak u op woningen reageert. 

Het enige dat telt is uw actieve inschrijving met inschrijfdatum bij SVNK.


Let op, in onderstaande gevallen vervalt uw inschrijftijd:

Uw inschrijftijd vervalt als u een woning accepteert en een huurcontract aangaat. U kunt zich dan opnieuw inschrijven als woningzoekende bij SVNK en gaat vanaf dat moment weer inschrijfduur opbouwen. 

En uw  inschrijftijd vervalt als u de jaarlijkse bijdrage van € 7,50 niet betaalt.