Heeft u een vraag? Zoek eenvoudig het antwoord door bovenin het scherm op het vergrootglas te klikken en het onderwerp van uw vraag in te geven. Ook kunt u naar het onderwerp van uw vraag gaan door onderstaande knoppen.

Ik ben meeverhuizend persoon. Wat betekent dat?

Een meeverhuizende persoon is geen mede-aanvrager of medehuurder, maar verhuist wel mee naar het nieuwe adres.