Heeft u een vraag? Zoek eenvoudig het antwoord door bovenin het scherm op het vergrootglas te klikken en het onderwerp van uw vraag in te geven. Ook kunt u naar het onderwerp van uw vraag gaan door onderstaande knoppen.

Ik ben AOW'er en heb vermogen. Mag ik duurder huren dan de regels voor mijn inkomen toelaten?

Ontvangt u AOW en heeft u eigen vermogen? Dan kunt u zelf een verzoek indienen om een duurdere woning te mogen huren - bijvoorbeeld omdat die woning zorgvoorzieningen heeft.

Deze nieuwe regeling geldt sinds 1 januari 2022 en is bedoeld voor ouderen, die gezien hun woonwensen en mogelijke toekomstige zorgbehoefte, een duurdere sociale huurwoning kunnen en willen betalen dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen.

Wat zijn de voorwaarden om het eigen vermogen te laten meetellen?

  • U en/of uw mede-aanvrager ontvangen AOW (In 2022 is de AOW leeftijd 66 jaar en 7 maanden)
  • Uw vermogen is minimaal € 118.479 als u een alleenstaande bent of € 148.819 als u een meerpersoonshuishouden heeft (prijspeil 2021)
  • U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot de huurtoeslaggrens. Bereken hier wat in uw situatie geldt.

Voor de regels omtrent vermogen en huurtoeslag kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Wat moet u doen om uw vermogen te laten meetellen?
Wilt u uw vermogen laten meetellen? Bel dan met één van de corporaties van SVNK zodat wij deze optie voor u kunnen activeren. Vanaf dat moment ziet u ook de duurdere woningen in uw woningaanbod en is het mogelijk hierop te reageren. Het is niet mogelijk om zelf in uw SVNK-account de aanwezigheid van vermogen aan te geven. Het is niet nodig om uw actuele inkomensgegevens in uw SVNK account te wijzigen naar een hoger inkomen als u uw eigen vermogen wilt gebruiken om op duurdere woningen te reageren. Op basis van uw inkomen ziet u namelijk ook automatisch nog steeds de goedkopere woningen in uw passend woningaanbod. De regeling “Uitzondering oudere met vermogen” zorgt ervoor dat u daarnaast ook de duurdere woningen in uw passend woningaanbod ziet. Zodra u een woning krijgt aangeboden vraagt de corporatie u om bewijs van het eigen vermogen te overleggen.