Heeft u een vraag? Zoek eenvoudig het antwoord door bovenin het scherm op het vergrootglas te klikken en het onderwerp van uw vraag in te geven. Ook kunt u naar het onderwerp van uw vraag gaan door onderstaande knoppen.

Wie krijgt de woning aangeboden?

De kandidaat met de langste inschrijfdtijd krijgt de woning aangeboden. Uitzonderingen zijn mensen met een urgentie. Zij krijgen voorrang.

Andere uitzonderingen voor voorrang worden altijd in de advertentietekst vermeld: het gaat dan om de woningen die geschikt zijn voor woningzoekenden met een zorgvraag (nultredenwoningen en seniorenwoningen), of het gaat om jongerenwoningen.  Na de sluiting van de woningadvertentie, kunt u zien op welke plaats u bent geĆ«indigd.