Heeft u een vraag? Zoek eenvoudig het antwoord door bovenin het scherm op het vergrootglas te klikken en het onderwerp van uw vraag in te geven. Ook kunt u naar het onderwerp van uw vraag gaan door onderstaande knoppen.

Welke documenten heb ik nodig als ik een woning wil huren?

Om te controleren of u voldoet aan de voorwaarden om de woning te kunnen huren, zal de corporatie vragen om relevante gegevens, zoals:

A. Identiteitsbewijs
Een geldig paspoort, een Europese identiteitskaart of een vreemdelingendocument. U hoeft geen kopie aan te leveren, wel moet u hem kunnen tonen. 

B. Inkomensgegevens
De meest recente inkomensverklaring of een aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst van alle volwassen personen die meeverhuizen (dit geldt niet voor meeverhuizende kinderen). Het gaat om het verzamelinkomen van uw huishouden.

U kunt uw Inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. Dit kan direct met uw DigiD via de website van de Belastingdienst. Of u vraagt uw Inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon, via het gratis telefoonnummer 0800-0543. Het duurt dan maximaal vijf werkdagen voordat u uw verklaring ontvangt.

Is uw huidige inkomen veel lager of hoger dan op de inkomensverklaring van het afgelopen jaar, neem dan ook drie actuele loonstrookjes of uitkeringsspecificaties mee.

Als u een onderneming heeft, neem dan ook uw Winst en Verliesrekening  (resultatenrekening) van het voorgaande jaar mee van uw boekhouder, naast uw inkomensverklaring van de Belastingdienst.

C. Uittreksel uit de Basisregistratie Personen
Het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden. Op dit uittreksel moet het volgende staan:
- alle personen die op uw huidige adres wonen;
- de datum waarop u in uw woning bent gaan wonen;
- alle adressen waarop u in het verleden heeft gewoond.

D. Verhuurdersverklaring
Als u nu in een huurwoning woont, laat dan uw huidige verhuurder een verhuurdersverklaring invullen. Hierop verklaart uw verhuurder of u een huurachterstand heeft of heeft gehad, en of u overlast heeft veroorzaakt. Het is niet nodig om een verhuurdersverklaring in te leveren als u gaat huren bij dezelfde verhuurder.

Let op: uw verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. 

E. Huisvestingsindicatie
In geval van nultredenwoningen en seniorenwoningen geeft een huisvestingsindicatie voorrang. Als u met voorrang de eerste kandidaat bent geworden, neem dan uw huisvestingsindicatie als bewijs mee.

F. Zorgplan bij hoog inkomen
Heeft u een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning - hoger dan € 43.574  (prijspeil 2020, wordt jaarlijks door de overheid geïndexeerd), maar heeft u een zorgplan van uw wijkverpleegkundige voor minimaal 10 uur zorg per week voor minimaal een jaar? Dan kunt u toch in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Neem in dat geval ook uw zorgplan mee.

G. Financieel toezicht door bewindvoerder of curator
Staat u onder financieel toezicht van een bewindvoerder of curator? Neem dan de beschikking van de onderbewindstelling van de rechtbank mee. Daarnaast dient uw bewindvoerder of curator te verklaren dat hij/zij akkoord is met de verhuizing. Neem deze brief met de akkoordverklaring mee.

H. Urgentie
Heeft u voorrang gekregen op basis van urgentie? Neem dan uw urgentieverklaring mee.

I. Bewijs verkoop eigen koopwoning
Heeft u een koopwoning en wordt u een sociale huurwoning aangeboden? Dan ontvangen wij graag een bewijs van een verkopende makelaar, waaruit blijkt dat de woning verkocht is of in de verkoop staat.

Let op: in de aanbiedingsmail staat hoe u de documenten moet aanleveren, dit kan per corporatie verschillen.