Heeft u een vraag? Zoek eenvoudig het antwoord door bovenin het scherm op het vergrootglas te klikken en het onderwerp van uw vraag in te geven. Ook kunt u naar het onderwerp van uw vraag gaan door onderstaande knoppen.

Ik heb een eigen bedrijf, welke inkomensgegevens moet ik aanleveren bij een woningaanbieding?

Bent u zelfstandig ondernemer? Lever dan een officiĆ«le verklaring van uw boekhouder of accountant in bij de corporatie waar u een woningaanbieding van krijgt.

Belastbaar jaarinkomen bestaat uit de omzet minus bedrijfskosten (= winst uit onderneming, zonder aftrekposten).

Voor het voorgaande jaar (bijvoorbeeld bij verhuur in 2019 over het jaar 2018) kan dit vastgesteld worden aan de hand van de laatste winst- en verliesrekening. Voor het lopende jaar kan de verwachte winst bepaald worden op basis van een prognose. Hiervoor dient een accountant een Verlies &Winst-rekening op te stellen voor de maanden die verstreken zijn van huidige jaar. De winst die daaruit komt wordt vertaald naar 12 maanden.

Bij ondernemers kan, indien er geen aanslag IB is, ook gebruik worden gemaakt van de zelf opgestelde Verlies & Winst-rekening zoals ingediend bij de Belastingdienst.