Heeft u een vraag? Zoek eenvoudig het antwoord door bovenin het scherm op het vergrootglas te klikken en het onderwerp van uw vraag in te geven. Ook kunt u naar het onderwerp van uw vraag gaan door onderstaande knoppen.

Kan ik doorstroomvoorrang aanvragen, want mijn woning is niet passend?

Woont u in een te kleine of juist een te grote woning? Huurt u deze woning bij een corporatie van SVNK?  Met ingang van 1 april 2020 is het mogelijk om met voorrang te reageren op  een beter passende huurwoning in de regio Alkmaar. Er is voorrang mogelijk in drie situaties:

 1. U woont in een grote woning en wilt verhuizen naar een kleinere woning.
 2. U woont in een te kleine woning en wilt verhuizen naar een grotere woning.
 3. Bij sommige nieuwbouw projecten.

Om voor deze voorrang in aanmerking te komen moet u aan een aantal  voorwaarden voldoen. Lees de informatie hieronder goed!

Voorwaarden: van grote naar kleinere woning (vGnK)

 • U huurt momenteel een sociale huurwoning van één van de SVNK corporaties.
 • Uw huishouden bestaat uit maximaal 2 personen.
 • Uw huidige huurwoning heeft nu minimaal 3 slaapkamers.
 • U zoekt een woning met maximaal 2 slaapkamers.
 • U heeft geen andere vorm van voorrang (urgentie of huisvestingsindicatie).

Voldoet u aan deze voorwaarden? Lees hier hoe u Doorstroomvoorrang kunt aanvragen.

Voorwaarden: van kleine naar grotere woning (vKnG)

 • U huurt momenteel een sociale huurwoning van één van de SVNK corporaties.
 • U woont momenteel in te een te kleine woning. U woont met uw gezin te klein als er tenminste drie kinderen op één slaapkamer moeten slapen. 
 • U kunt aantonen dat er sprake is van een duurzame gezinssituatie. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel BRP van uw gemeente, waarop staat hoeveel personen er ingeschreven staan op uw adres.
 • U heeft geen andere vorm van voorrang.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Lees hier hoe u Doorstroomvoorrang kunt aanvragen. 

LET OP!
U dient een uittreksel BRP (bevolkingsregister) waarop alle verhuizende personen staan op te vragen bij uw gemeente. Dit document dient u te uploaden bij 'Mijn documenten' op uw persoonlijke pagina. Alleen met een uittreksel BRP dan kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.
Doorstroomvoorrang is één jaar geldig en kan niet worden verlengd. Vraag de voorrang pas aan als u binnen een jaar wilt verhuizen. Als de voorrang na een jaar is verlopen kunt u deze niet opnieuw aanvragen.

Voorwaarden: nieuwbouw
De corporaties kunnen ervoor kiezen om bij een nieuwbouwproject bewoners uit de omgeving of van een specifieke doelgroep voorrang te geven. De voorwaarden hiervoor kunnen verschillen. Krijgen bepaalde doelgroepen voorrang dan wordt dit duidelijk door de corporaties aangegeven.

Uiteraard gelden bij iedere advertentie de regels met betrekking tot het passend toewijzen en eventuele andere voorwaarden die de corporatie stelt.