Klachten

Heeft u een klacht over een woningtoewijzing?
Bij de bemiddeling van sociale huurwoningen zijn de corporaties gebonden aan de regels uit de gemeentelijke (regionale) huisvestingsverordening. In deze verordening staan de regels waaraan een woningzoekende moet voldoen, welke woningzoekende als eerste aan de beurt is en welke voorrangsregels er gelden. Vindt u dat deze regels niet correct zijn toegepast? Dan kunt u een klacht indienen bij uw gemeente (t.a.v. Het College van B&W).

Heeft u een klacht over één van de SVNK-corporaties?
De SVNK-corporaties hebben professionele en betrokken medewerkers in dienst, bij wie klantvriendelijkheid centraal staat. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een corporatie geholpen bent. Neem dan contact op met de betreffende corporatie om uw ontevredenheid te bespreken. Zo kunt u samen met de corporatie alsnog proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Iedere corporatie heeft een procedure om klachten af te handelen. Op de websites van de corporaties vindt u meer informatie daarover (klik hier voor de adresgegevens).

Inloggen

Login
Wachtwoord vergeten?
Geen wachtwoord?