Veelgestelde vragen


Inschrijving

Inschrijven kan via deze website (klik hier). Ook kunt u zich inschrijven aan de balie bij één van de woningcorporaties. De adresgegevens vindt u hier.

 

 

Sluiten

Inschrijven en betalen van uw inschrijving via Ideal gaat het makkelijkst via internet. Volg eenvoudig de stappen van het inschrijfformulier.

Als u zich inschrijft aan de balie van een van de SVNK-corporaties of als u niet via Ideal wilt betalen, ontvangt u een bericht met een betalingsverzoek. Nadat u betaald hebt, voltooien wij uw inschrijving binnen maximaal vijf werkdagen en ontvangt u een inschrijfnummer. Vanaf dat moment kunt u op woningen reageren.

Let op: Uw inschrijving vervalt als u niet binnen twee maanden het inschrijfgeld betaalt.

Sluiten

Om ingeschreven te blijven als woningzoekende (en uw inschrijfduur te behouden) moet u jaarlijks uw inschrijving verlengen. Dat kost € 7,50. U ontvangt van SVNK 30 dagen voordat uw inschrijving afloopt een bericht dat het tijd is om uw inschrijving te verlengen en te betalen. Als u niet betaalt, vervalt uw inschrijving (en daarmee uw inschrijfduur!). Heeft u geen bericht ontvangen en loopt uw inschrijving binnen 30 dagen af? Neem dan contact op met een van de woningcorporaties.

Let op: zorg ervoor dat SVNK uw juiste postadres en overige gegevens heeft! U kunt zelf wijzigingen aangeven via deze website bij 'Mijn gegevens'.

Sluiten

Uw inschrijftijd gaat in op het moment dat u zich heeft ingeschreven als woningzoekende bij SVNK en u het inschrijfgeld heeft betaald. Daarna kost uw inschrijving € 7,50 per jaar. Als u niet betaalt, vervalt uw inschrijving en dus uw inschrijftijd. Bij het toewijzen van een sociale huurwoning gaat degene met de langste inschrijftijd voor. Wij kijken niet naar uw huidige woonduur. Er is geen verschil tussen woningzoekenden die wel of niet een (huur)woning achterlaten. Ook maakt het niet uit hoe vaak u op woningen reageert. Het enige dat telt is uw inschrijfdatum bij SVNK.

Uw inschrijftijd vervalt dus als u de jaarlijkse bijdrage van € 7,50 niet betaalt. Ook vervalt uw inschrijftijd als u een sociale huurwoning accepteert. U kunt zich dan opnieuw inschrijven als woningzoekende bij SVNK, met een nieuwe inschrijfdatum.

Het is niet nodig om op woningen te reageren om ingeschreven te blijven! Het enige dat telt bij woningtoewijzing is uw inschrijfdatum bij SVNK (en eventueel een bijzondere voorrangsregel). Het heeft dus géén zin om op woningen te reageren waar u eigenlijk geen interesse voor hebt. U vertraagt daarmee zelfs de toewijzing aan wel geïnteresseerde kandidaten. Dus: reageer alleen op woningen waar u werkelijk wilt wonen!

Sluiten

Nee, het is niet nodig om te reageren op woningen om ingeschreven te blijven. Het enige dat telt is uw inschrijfdatum bij SVNK (en eventueel de voorrangsregels). Het heeft dus géén zin om te reageren op een woning waar u eigenlijk geen interesse voor hebt. U vertraagt daarmee zelfs de toewijzing aan wel geïnteresseerde kandidaten!

Dus: reageer alleen op een woning als u er werkelijk wilt wonen!

Sluiten

Uw inschrijving vervalt als u het huurcontract van een sociale huurwoning van een SVNK-woningcorporatie hebt getekend. U kunt zich vanaf dat moment opnieuw inschrijven als woningzoekende.

Ook vervalt uw inschrijving (en uw inschrijfduur) als u de jaarlijkse verlenging van uw inschrijving niet of niet op tijd betaalt. SVNK stuurt u 30 dagen voordat uw inschrijving afloopt een bericht om uw inschrijving te verlengen. Zorg er dus voor dat uw juiste postadres bij ons bekend is! U kunt dat zelf aanpassen via de website bij 'Mijn gegevens'.

Sluiten

Als u samen staat ingeschreven, maar u wilt niet langer samen op zoek naar een woning, dan kunt u uw inschrijving splitsen. Eén van beiden krijgt dan een nieuw inschrijfnummer, de ander behoudt het originele nummer. Beiden behouden de originele inschrijfdatum, behalve als iemand later bijgeschreven is op het nummer van de ander. In dat geval krijgt de tweede inschrijver de datum van bijschrijving als inschrijfdatum. De nieuwe inschrijving kost € 7,50. SVNK stuurt de nieuwe inschrijver daarvoor een factuur. Na betaling kunnen beiden ieder apart reageren op woningen.

NB: Splitsen kan niet als u al samen gereageerd hebt op een woning en de corporatie u de woning heeft aangeboden. Op het moment dat u reageerde stond u samen ingeschreven, dus dan komt u ook samen op het huurcontract. Wilt u dat niet, dan moet u eerst splitsen, waarna u ieder apart op woningen kunt reageren. De eerdere woningaanbieding (voor de woning dus waar u samen op gereageerd had) komt dan te vervallen. De splitsingsprocedure kan tot vier weken in beslag nemen.

Klik hier voor het splitsingsaanvraagformulier. Vul dit formulier samen in (duidelijk volledig en ondertekend, wij nemen uw aanvraag anders niet in behandeling) en stuur het aan: Woonwaard, Postbus 326, 1800 AH Alkmaar.
Of lever het formulier in bij Woonwaard, Hertog Aalbrechtweg 30, Alkmaar. Het duurt tot vier weken om uw splitsingsverzoek af te handelen.

Sluiten

Uw inschrijving vervalt automatisch als u uw jaarlijkse inschrijfgeld niet betaalt. Als u het betalingsverzoek en de daaropvolgende betalingsherinnering die u van SVNK ontvangt negeert, schrijft SVNK u automatisch uit.

Klik hier voor informatie over het uitschrijven van een tweede persoon die op uw inschrijfnummer staat ingeschreven.

Sluiten

Reageren op woningen

U kunt alleen op woningen reageren als uw inkomen past bij de huurprijs. Hieronder een overzicht op welke woningen u kunt reageren.
Voorbeeld: als u alleen bent (1 persoon), met een jaarinkomen lager dan € 22.200 (prijspeil 2017), dan kunt u alleen op woningen reageren met een netto huurprijs lager dan € 592,55.

tabel 2017:
 

Huishoudtype Uw max. inkomen netto huur t/m 
1 persoon € 22.200 € 592,55
2 personen beiden jonger dan AOW-leeftijd* € 30.150 € 592,55
2 personen en een of beiden ouder dan AOW-leeftijd* € 30.175 € 592,55
3 of meer personen allen jonger dan AOW-leeftijd* € 30.150 € 635,05
3 of meer personen en een of meer ouder dan AOW-leeftijd € 30.175 € 635,05

Als uw bruto jaarinkomen hoger is dan de inkomensgrenzen genoemd in de tabel, en lager is dan € 40.349,- (2017), dan kunt u reageren op alle huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68.

Sluiten

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de langste inschrijftijd. Hoe vaak u reageert op woningen heeft geen invloed.

Uitzonderingen hierop zijn de woningen die geschikt zijn voor mensen met een zorgvraag en grote woningen (met 4 of meer slaapkamers). Daarbij kunnen bepaalde kandidaten voorrang krijgen. 

Direct nadat een woningadvertentie is afgesloten, kunt u zien op welke plaats u geeïndigd bent. (Let op: u kunt daar geen rechten ontlenen, aangezien controle op passendheid nog moet plaatsvinden.) De corporatie neemt zo snel mogelijk contact op met de eerste kandidaat.

Sluiten

Met uw inschrijfnummer kunt u reageren op maximaal twee woningen tegelijk. 

In de woningadvertentie staan de eisen waaraan u moet voldoen wat betreft uw inkomen en uw huishoudgrootte.

Als u voldoet aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan, dan kunt u op de woning reageren. In de advertentie staat tot wanneer (dag en tijdstip) dat kan.
 

Sluiten

Als u drie keer niets van u hebt laten horen of niet bent komen opdagen bij een (groeps)bezichtiging, dan blokkeert SVNK uw inschrijving. U kunt dan niet meer reageren op het woningaanbod, tot de blokkade is opgeheven. SVNK neemt deze maatregel omdat zeer veel mensen na een woningaanbieding/(groeps)bezichtiging niets van zich laten horen of niet op komen dagen. Dit kost de corporaties veel tijd en werk. Een geblokkeerde woningzoekende krijg een mededeling in zijn scherm, waarin staat wat te doen om de blokkade op te heffen.

Neem contact op met één van de SVNK-woningcorporaties (klik hier voor de adressen en telefoonnummers). De corporatiemedewerker heft de blokkade dan direct op.

Sluiten

SVNK heeft een aantal woningen aangewezen, waarbij de nieuwe huurder zijn/haar inschrijftijd mag behouden. Dit staat dan duidelijk in de advertentietekst, bijvoorbeeld: “Met behoud inschrijfduur”.

Sluiten

De corporatie controleert uw inkomen (het gaat om het gezamenlijke verzamelinkomen van het huishouden, waarbij het inkomen van inwonende kinderen niet wordt meegerekend) als zij u een huurwoning aanbieden. Het gaat dus niet om het inkomen dat u had toen u zich inschreef bij SVNK! Klik hier voor informatie van de overheid over verzamelinkomen.

De corporatie controleert uw inkomen aan de hand van uw inkomensverklaring. Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over het afgelopen belastingjaar. Zorg dat u, als u een woning krijgt aangeboden, een inkomensverklaring heeft. Er zijn twee mogelijkheden: 

Inkomensverklaring aanvragen
U kunt uw inkomensverklaring aanvragen bij de Belastingtelefoon, nummer 0800 - 0543 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Uw inkomensverklaring ontvangt u dan binnen 5 werkdagen. Het kost niets. Uw inkomensverklaring over 2015 is geldig tot en met juni 2017. Eventueel kan de corporatie u daarnaast vragen om een recent bewijs van uw inkomen, zoals een loonstrookje.

Inkomensverklaring zelf printen
U kunt uw inkomensverklaring ook direct digitaal opvragen via de webstie van de Belastingdienst. U kunt die dan direct zelf printen. Dat scheelt dus tijd!

U kunt inloggen op Mijn Belastingdienst met uw DigiD. Kies mijn inkomen > tabblad inkomstenbelasting > klik het inkomensjaar aan > klik op "ik wil een inkomensverklaring afdrukken".

Sluiten

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 'boxen' die de Belastingdienst hanteert. Klik hier voor meer informatie.

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen controleert de corporatie uw verzamelinkomen (van u en uw medebewoners). Uw verzamelinkomen op de inkomensverklaring van het jaar ervoor wordt door de corporatie geïndexeerd naar het actuele jaar.

Sluiten

Als u een klacht heeft over een woningtoewijzing, kunt u een klacht indienen bij uw gemeente (t.a.v. het college van B&W). De Regionale Klachtencommissie van SVNK neemt geen klachten over woningtoewijzing in behandeling.

Sluiten

Als u een laag inkomen hebt, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. De belastingdienst gaat daarbij uit van de rekenhuur. De rekenhuur is de kale huur plus een bepaald deel van de servicekosten. Kijk op de website van www.toeslagen.nl voor meer informatie. De rekenhuur staat vermeld in de woningadvertentie.
Verder is uw recht op huurtoeslag afhankelijk van onder andere uw leeftijd, huishoudsamenstelling en inkomen. U kunt een handige proefberekening maken op www.toeslagen.nl.

Sluiten

De rekenhuur is de kale (of netto) huur plus een bepaald deel van sommige servicekosten. Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie en een proefberekening. In de woningadvertentie vermelden we altijd de rekenhuur. Huurtoeslag wordt berekend over de rekenhuur.

Sluiten

Voorrangsregels

Op de website kunt u bij huuraanbod 'nultredenwoning' selecteren. Dit zijn Nultredenwoningen en Beschut Wonen woningen. Ook herkent u deze woningen doordat er bij de informatie van de woning staat dat een huisvestingsindicatie (van de gemeente) voorrang geeft. Als u staat ingeschreven als woningzoekende bij SVNK en u heeft de juiste huisvestingsindicatie, dan krijgt u voorrang bij nultredenwoningen.

Een 'Nultredenwoning' of een woning in een complex van het type 'Beschut Wonen' is een gewone woning, maar met extra gemakken. Bijvoorbeeld geen drempels, zodat u er met een rollator makkelijk doorheen kunt.  Beschut Wonen: dit zijn woningen met een bouwwijze gericht op beschermd of beschut wonen. Vaak is er bij deze woningen een gemeenschappelijke ruimte of tuin voor de bewoners.

Deze woningen worden met voorrang toegewezen aan kandidaten met een huisvestingsindicatie van de gemeente (WMO). Sinds 2015 vraagt u alle zorgindicaties waarbij u zorg aan huis krijgt, aan bij uw gemeente. Als u een huisvestingsindicatie heeft, geef dat dan op bij uw inschrijving. Als u de huisvestingsgindicatie krijgt nadat u zich hebt ingeschreven bij SVNK, belt u dan met een van de woningcorporaties om dit door te geven. Alleen als bij ons bekend is dat u een huisvestingsindicatie hebt, krijgt u voorrang.

Sluiten

(Grote) gezinnen krijgen voorrang bij grote woningen. Een grote woning is een eengezinswoning met 4 of meer slaapkamers (kleinste slaapkamer is minimaal 6 m2). Alleen bij deze woningen krijgen gezinnen voorrang (zoals vermeld in de woningadvertentie).

 

De volgorde is als volgt: eerst huishoudens van 5 personen of meer, dan huishoudens van 4 personen, dan huishoudens van 3 personen. Overige huishoudens krijgen geen voorrang.

 

NB: een eenoudergezin met 3 kinderen (een huishouden van 4 personen), wordt gezien als een huishouden van 5 personen. U kunt zelf uw registratie bij SVNK aanpassen naar 5 personen.

Sluiten

Als u in een noodsituatie verkeert, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. De gemeente beoordeelt uw situatie en verleent in uitzonderlijke gevallen urgentie. Houd er rekening mee dat het echt om een noodsituatie moet gaan; de criteria voor urgentie zijn erg streng.

Sluiten

Als u een eenoudergezin met 3 kinderen bent (een huishouden met 4 personen), wordt dat gezien als een huishouden van 5 personen (hardheidsclausule in de huisvestingsverordening). U krijgt dan voorrang bij grote woningen, alleen in uw eigen gemeente. U kunt uw registratie bij SVNK aanpassen naar 5 personen. 

Sluiten

Inloggen

Login
Wachtwoord vergeten?
Geen wachtwoord?