Inleiding en inschrijving


Inleiding

Op deze website staan alle vrijkomende betaalbare huurwoningen (huurprijs onder € 710,68) in Alkmaar en omgeving. U kunt alleen reageren op de huurwoningen als u bij SVNK bent ingeschreven als woningzoekende. Het inschrijfgeld is € 7,50 per jaar. U bent pas ingeschreven als u het inschrijfgeld heeft betaald. Jaarlijks stuurt SVNK u een betalingsverzoek voor het verlengen van uw inschrijving. Als u niet betaalt, vervalt uw inschrijving.

Er staan ook koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector (huurprijs boven € 710,68) op deze website. Om daarop te reageren hoeft u niet ingeschreven te staan bij SVNK.

Inschrijven als woningzoekende
Het heeft alleen zin om u in te schrijven als het verzamelinkomen per jaar van u en uw eventuele partner niet meer is dan 40.349 euro (prijspeil 2017) of dat u verwacht dat uw inkomen binnenkort zal dalen. Als u een zorgindicatie heeft, kan het zijn dat u vrijgesteld bent van de inkomenseis (hieronder meer informatie hierover).

U kunt zich op deze website online inschrijven als woningzoekende, in vier stappen. Let op: u bent pas ingeschreven als u het inschrijfgeld van € 7,50 heeft betaald. Klik hier voor stap 1. Na stap 4 kunt u een overzicht met uw gegevens printen. SVNK stuurt u ook nog een bevestiging. Inschrijven kan ook bij één van de SVNK-woningcorporaties. Het kan zijn dat de combinatie van uw achternaam en geboortedatum al voorkomt in de administratie van SVNK. Of dat u een adres in het buitenland hebt. U kunt zich dan alleen via een SVNK-woningcorporatie inschrijven als woningzoekende. De adressen vindt u onder het kopje 'Contact' (klik hier).

Regels betaalbare huurwoningen
Woningcorporaties moeten per jaar minimaal 80% van de vrijkomende betaalbare huurwoningen (dat zijn woningen met een rekenhuur tot € 710,68) aanbieden aan mensen met een jaarkomen tot maximaal 36.165 euro (peil 2017). Het gaat om het verzamelinkomen van het huishouden. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Het verzamelinkomen is het totaal van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Maximaal inkomen
SVNK biedt woningzoekenden met een verzamelinkomen tot € 40.349,- (peil 2017) de kans een sociale huurwoning te huren. SVNK hanteert daarom een maximale inkomenseis van € 40.349,- (2017) voor een gedeelte van de betaalbare huurwoningen. 

SVNK wijst jaarlijks minimaal 80% van de betaalbare huurwoningen toe aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 36.165,-. De inkomenseis staat per woning in de woningadvertentie.

Uitzondering op de inkomenseis
Er is een uitzondering op de inkomenseis: huishoudens met een persoon die zorgbehoevend is, mogen ook met een hoog inkomen een betaalbare huurwoning huren. Het gaat om woningzoekenden die op basis van het zorgplan van de wijkverpleegkundige voor 10 of meer uren per week zorg aan huis hebben. Heeft u zo'n zorgplan en is uw jaarinkomen hoger dan € 40.349,- (in 2017)? Zet dan in uw inschrijving een lager bedrag neer. Dan kunt u op betaalbare huurwoningen reageren.

Inkomen controleren
Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat u een huurwoning krijgt aangeboden. Het gaat dus niet om het inkomen dat u had toen u zich inschreef bij SVNK!

De corporatie controleert uw inkomen aan de hand van een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting (van het belastingjaar voordat uw huurcontract ingaat) mag ook. Uw Inkomensverklaring van 2015 is geldig tot juni 2017. U kunt uw inkomensverklaring gratis aanvragen bij de Belastingtelefoon, nummer 0800 - 0543 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Uw inkomensverklaring ontvangt u dan binnen vijf werkdagen. Klik hier voor meer informatie.

Ingeschreven blijven staan bij SVNK?
Het is uw eigen keuze om ingeschreven te blijven of om u in te schrijven als woningzoekende bij SVNK. Maar als uw verzamelinkomen hoger is dan € 40.349,- (prijspeil 2017) mogen wij u geen sociale huurwoning aanbieden (tenzij een persoon in uw huishouden zorgbehoevend is). Het kan natuurlijk zijn dat u verwacht dat uw jaarinkomen in de toekomst zal verminderen tot onder € 40.349,- (bijvoorbeeld door een echtscheiding of pensionering). Of dat u denkt dat u in de toekomst aangewezen bent op zorg. In dat geval heeft het wel zin om uw inschrijving jaarlijks te verlengen en inschrijftijd op te bouwen. Wij geven dit mee als overweging, het is uw eigen keuze om u al dan niet in te schrijven of ingeschreven te blijven bij SVNK.

Alkmaar,
december 2016

Inloggen

Login
Wachtwoord vergeten?
Geen wachtwoord?