Spelregels woningtoewijzing

Alle vrijkomende, betaalbare huurwoningen (huurprijs onder € 710,68) in de regio Alkmaar, worden geadverteerd op deze website. U kunt op deze advertenties reageren als u bij SVNK staat ingeschreven als woningzoekende. Dat kost € 7,50 per jaar. Inschrijven mag pas vanaf 18 jaar. Er staan ook vrije sector huurwoningen (huur boven € 710,68) op deze website; om daarop te kunnen reageren, hoeft u niet bij SVNK ingeschreven te staan. 

Inschrijven
Het heeft alleen zin om u in te schrijven als het verzamelinkomen per jaar van u en uw eventuele partner niet meer is dan 40.349 euro (prijspeil 2017, dit bedrag wordt ieder jaar door de Overheid omhoog bijgesteld) of als u verwacht dat uw inkomen binnenkort zal dalen. Als u een bepaalde zware zorgindicatie heeft (informeer bij een corporatie voor de eisen) bent u vrijgesteld van de inkomenseis. Inschrijven kan via deze website, klik hier voor het online inschrijfformulier.

Jaarlijks ontvangt u bericht van SVNK als het tijd is om uw inschrijving te verlengen. Als u niet (op tijd) betaalt, vervalt uw inschrijving en daarmee uw inschrijfduur.

Uw inschrijving vervalt ook als u een huurcontract afsluit.

Reageer niet zomaar!
Bij woningtoewijzing kijkt SVNK alleen naar uw inschrijftijd. Wij kijken niet naar uw huidige woonduur. Het maakt niet uit of u wel of niet een (huur)woning achterlaat. Het maakt ook niet uit hoe vaak u op woningen reageert. Het enige dat telt is uw inschrijfdatum bij SVNK. Reageer dus alleen op woningen waar u werkelijk wilt wonen. 

Reageren op woningen
Met uw inschrijfnummer kunt u reageren op de woningadvertenties. Elke advertentie staat minimaal zeven dagen op de website. U kunt op maximaal twee woningen tegelijk reageren.

Eisen in advertentie
In de woningadvertentie staan de eisen waaraan u moet voldoen wat betreft inkomen en huishoudgrootte.
Een eenpersoonshuishouden komt niet in aanmerking voor een eengezinswoning met 4 kamers of meer of een appartement met 5 kamers of meer.
Uw verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat in de advertentie staat bij 'inkomenseis' (uitzondering: bepaalde zorgindicatie).

Passend toewijzen
De Overheid heeft bepaald dat huurwoningen met een huurprijs boven de aftoppingsgrens voor huurtoeslag (zie de tabel hieronder) niet mogen worden toegewezen aan huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Als uw inkomen onder de huurtoeslaggrens is, kunt u dus niet in alle huurprijsklassen een woning huren. De tabel voor passendheid is als volgt:


De AOW-leeftijd is in 2017: 65 jaar en 9 maanden

Inkomen hoger dan huurtoeslaggrens en maximaal € 40.349
Als uw verzamelinkomen hoger is dan de huurtoeslaggrens, en maximaal € 40.349,- (prijspeil 2017) dan kunt u reageren op alle huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68.

Als u voldoet aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan én als u voldoet aan bovenstaande huur-inkomenstabel, dan kunt u op de woning reageren. In de advertentie staat tot wanneer u kunt reageren. Direct daarna kunt zien op welke plek u geëindigd bent (let op: u kunt daaraan geen rechten ontlenen). De corporatie neemt contact op met de bovenste kandidaat of kandidaten om afspraken te maken.

Voorrang Nultredenwoningen en Beschut Wonen
Als u staat ingeschreven als woningzoekende bij SVNK en u heeft een huisvestingsindicatie van uw gemeente, dan krijgt u voorrang bij deze woningen. Een 'Nultredenwoning' of een woning in een complex van het type 'Beschut Wonen' is een gewone woning, maar met extra gemakken. Bijvoorbeeld geen drempels, zodat u er met een rollator makkelijk doorheen kunt.

Voor deze nultredenwoning krijgt u voorrang als u een huisvestingsindicatie heeft. Die vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente geeft u een huisvestingsindicatie op basis van uw zorgvraag. Als u een huisvestingsindicatie heeft, geef dat dan aan bij uw inschrijving of bel met een van de SVNK-woningcorporaties om dit door te geven. Als er meerdere kandidaten zijn met een geldige indicatie, dan telt de inschrijfdatum bij SVNK.

Voorrang grote gezinnen bij grote woningen
Bij grote woningen (woningen met 4 slaapkamers of meer, waarvan de kleinste slaapkamer minimaal 6 m2 is) krijgen grote huishoudens voorrang. Eerst huishoudens van 5 personen of meer, dan van 4 personen, dan van 3 personen. Overige huishoudens krijgen geen voorrang. Bij gelijke huishoudgrootte geldt de inschrijftijd bij SVNK.

NB: een eenoudergezin met 3 kinderen (een huishouden van 4 personen) wordt gezien als een huishouden van 5 personen. Als deze situatie voor u geldt, kunt u uw registratie bij SVNK aanpassen naar 5 personen.

Voorrang met urgentie
Als u in een noodsituatie verkeert, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. De gemeente beoordeelt uw situatie en verleent in uitzonderlijke gevallen urgentie. Houdt u er rekening mee dat het echt om een noodsituatie moet gaan; de criteria voor urgentie zijn erg streng. Voorwaarde is dat u de afgelopen 12 maanden een zelfstandige woning in één van de gemeenten uit deze regio heeft bewoond. Klik hier voor meer informatie over urgentie.

Behoud inschrijfduur
SVNK heeft een aantal woningen aangewezen, waarbij de nieuwe huurder zijn/haar inschrijftijd mag behouden. Dit staat dan in de advertentietekst.

Huurtoeslag
Als u een laag inkomen hebt, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. De belastingdienst gaat daarbij uit van de rekenhuur. De rekenhuur is de kale huur plus een deel van de servicekosten. Verder is het recht op huurtoeslag afhankelijk van uw leeftijd, huishoudsamenstelling en inkomen. Wilt u weten of u huurtoeslag kunt krijgen? Maak een proefberekening op www.toeslagen.nl.

Inloggen

Login
Wachtwoord vergeten?
Geen wachtwoord?